?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile
dzjonia
а вось і
дэбютны альбом ад Rahis вось тут: http://rahis.generation.by/

Tags:
Current Location: Менск
Current Mood: busy
Current Music: Rahis

3 comments or Leave a comment
SOS!!! Народ,здыму хату...пажадана у раёне Багдановіча...Дапамажыце.
Leave a comment
Такое уражаньне,што "23 феураля" хутка будуць адзначаць жанчыны.Па мне яны заслугоуваюць гэтага больш чым нашы лагодненькiя,памяркоуныя мужчыны.Асаблiва сцёбна глядзець у час такiх святау на пацаноу:напэуна у гэты час яны рэальна,хоць раз на год уяуляюць сябе вайскоуцамi...Можа хлопцы бульбы аб'елicя,але сорамна глядзець як яны спiваюцца цi эмiгруюць туды дзе цяплей.Cёння пацанам лягчэй замовiць дзяучыну у нэце,чым зачапiць каго-небудзь на вулiцы(са мной такая ж фiгня).Так што вiншую усiх з "мужчынскiм" i надыходзячымi жаночымi днямi!)

Current Location: Менск

Карацей у майго сябра праблема...ня можа прыдумаць сабе i сваёй сяброуке новую сэкс-гульню...можа ёсць якiя цiкавыя iдэi?)
14 comments or Leave a comment
Усе.Насядзеуся я у Менску i паеду сёння на БАСы.Настрой фестывальны.Абяцаю:адпачну як трэба...)Эй,юзеры!!!не рубiцеся за кампом.жывiце пакуль даюць)
10 comments or Leave a comment
А я хацеў бы сустрэць Новы год дзе-небудь у прыгожым лесе.Легчы на снег i папрасiць прабачэнньня ў Бога,a пасля прыйсцi да сяброў i адчуваць,што зараз,у гэты момант,есць толькi я i яны...
3 comments or Leave a comment
блiн...я сонца ужо некалькi месяцау не бачыу,так здурнець можна
2 comments or Leave a comment
Гэта была прыгожая дзяучына...
Leave a comment
Ведаеце як зрабiць незнаемага чалавека шчаслiвым?Дайце яму проста так 500 рублеу...Я сення зрабiу гэта...)

Current Music: lamb:Gabriel

5 comments or Leave a comment